Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Adresa: Zagrebačka 90

Kakvu pomoć mladi mogu dobiti:
– individualno savjetovanje/psihoterapija
– grupni rad

Tko se može javiti?
– osnovnoškolci
– srednjoškolci
– studenti
– mladi do 30. godine (naglasak na osobe s intelektualnim teškoćama)
– roditelji

Kontakt mail i telefon:
01 6221 433

Čime se Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica bavi?
Centar se bavi obrazovanjem, odgojom i rehabilitacijom osoba s intelektualnim teškoćama. Rad je organiziran kao nastava s učenicima od 1 – 8 razreda, rad u skupinama s učenicima koji pohađaju program do 21.god.života, rad s odraslim korisnicima kroz radno-proizvodne aktivnosti (RPA ), kroz odgoj i psihosocijalnu edukaciju i rehabilitaciju, kroz psihosocijalnu rehabilitaciju za vanjske korisnike koji svoja prava ostvaruju preko CZSS. U sklopu Centra djeluje i Savjetovalište kojeg financira grad.