Udruga “TI SI OK”

Adresa: Ivana Lackovića 15, Velika Mlaka

Kakvu pomoć mladi mogu dobiti:
– individualno savjetovanje/psihoterapija
– grupni rad

Tko se može javiti?
– osnovnoškolci
– srednjoškolci
– studenti
– mladi do 30. godine
– roditelji

Kontakt mail i telefon:
tisiok@gmail.com

Čime se Udruga “TI SI OK” bavi?
Organiziranje radionica i neformalnih edukacija u široj društvenoj zajednici za učenja nenasilnog rješavanja sukoba po načelima AVP-a (projekt alternative nasilju) i NLP-a (neuro-lingvinisičko programiranje), te ukupna prevencija nasilja i ovisnosti.